Сайдингди жана фиброцемент
     такталарды орнотуу
Фиброцемент такталарды куроо боюнча нускама

Фиброцемент такталарды сырдоо боюнча нускама

Profib фиброцемент такталарынан желдетилүүчү фасаддарды орнотуу имараттарды жасалгалоонун жана жылуулоонун жөнөкөй, жеткиликтүү ыгы. Куроону тажрыйбалуу адис аткаруусу зарыл. Бул фасадды сырттан жасалгалоонун эң мыкты натыйжасын, ишенимдүү кооз жасалгаланышын кепилдейт. Нускаманы (PDF форматтагы нускаманы) катаал сактоо жана тыкандык зарыл. Бул видео - Profib фиброцемент такталарын даярдоо жана куроо боюнча көрсөтмөлүү нускама.

Сайдингди куроо боюнча нускама

Сайдингди сырдоо боюнча нускама

Prodek фиброцемент сайдинги менен каптоону куроо тез жана жөнөкөй аткарылат, бардык жумуштарды өз алдынча жасоого болот, фасад татаал камкордукту талап кылбайт. Зарыл шаймандардын топтомуна ээ болуп, куроону аткаруу ар кимдин, керек болсо кесиптик даярдыкка жана тажрыйбага ээ болбогон адамдын да колунан келет. Бул видео - Prodek фиброцемент сайдингин даярдоо жана куроо боюнча көрсөтмөлүү нускама.
Колдоо кызматы
САЙТТЫН КАРТАСЫ
БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТЫ:
Башкы кеңсе: +996 553 388 998
Монолит ББ: +996 553 388 998
Алматы ш.: +7 707 212 0021
Ташкент ш.: +998 95 111 11 59
Copyright © 2007-2022, ЖЧК «Кант ТШП»